Aktive meg

Dette er et tilbud til deg med barn i alderen 8 -16 måneder. Fysioterapeuter, kulturskolelærere og bibliotekarer gir tips til hvordan du kan styrke ditt barns utvikling gjennom språk, musikk og bevegelse. Etter aktivitetene er det tid til å drikke kaffe, spørre om det du lurer på og snakke med andre foreldre.

Grunnet krav om eventuell smittesporing, må alle som deltar på våre arrangementer registrere seg med navn og telefonnummer.

_
_
_